Αρχική>Ποιότητα Ζωής>Greek food products - Decoration & Art - Diversity Doll Making> Greek products suitable for your store. Renew your shop shelves and impress your customers.

Greek products suitable for your store. Renew your shop shelves and impress your customers.

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙLike

234

Print article Send to a friend Facebook Twitter

 

 

            

 

 

                                     Would you like to find the best Greek products for your store or business?                              

                           Would you like to impress your customers to gain more of them and keep them happy?

                                                                          Let us explore your business needs!

 

 We offer you advice and practical guidance on how to select and buy the right products from the Greek land and the Mediterranean Sea, which are listed at the top of the customers preferences all over Europe and USA

We undertake market research to help you find your product-market fit and recommend products, which your customers will love and ensure strong sales in your store. Let us know about the needs of your customers and we will do our best to suggest you the quality products, which are most suitable to their requirements.

We have a network of over 100 entrepreneurs and small business owners around Greece, who really love what they are doing and are ready to offer their products at best prices.

 

                    Organic and Quality Food Products + Natural Cosmetics + Art & Decoration Items 

 
 
 
Food (organic)
 •       Bakery goods (packaged)
 •       High quality legumes
 •       Olive products&olive oil, by small producers
 •       Organic desserts
 •       Organic juices from fresh fruits
 •       Honey&other bee products ( royal jelly, pollen, propolis, wax...) 
 •       Ancient greek super foods ( hippophaes, tahini, saffron Kozanis...)
  
 
Alcoholic beverages
 •       Wine in a bag, by small producers
 •       Organic wine
 •       Natural liquors&spirits (masticha, ouzo, cretan raki,      tsipouro)
 
 
   
Cosmetics based on olive and pure Mediterranean plants
 •       Face creams
 •       Body creams
 •       Relief ointments
 •       Bee cosmetics 
 
 
 
 
Decoration and art products 
 •       Greek artists' decoration pieces     
 •       Ceramics of Ancient Greek inspiration
 •       Modern art ceramics by Greek artists
 •       Various types of decorative products
   
Other products
Variety of other products according to the needs of your business
and your customer profile
 
 
 
 
 If you are interested in our products or you want to receive more information,
please contact us at     info@novaforma.gr      We will contact you as soon as possible.
We are happy to mail the products to you anywhere in the world.
 
 
  
Yannis Kiourtsoglou
Communication & Marketing Director
 
NovaForma Ltd
e- mail :           info@novaforma.gr
tel number :     +30 210 6179784
mobil phone :  +30 693 7355302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙLike

234

Print article Send to a friend Facebook Twitter

Δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός εάν εσείς επιθυμείτε να μας στείλετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
για εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter)