Αρχική>Ποιότητα Ζωής>Greek Ceramic Art - Diversity Doll Making> Collection of Ancient Greek Pottery by modern potters

Collection of Ancient Greek Pottery by modern potters

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙLike

235

Print article Send to a friend Facebook Twitter

 

 

 

 

                                   

 

                                                                                                                                     

                                                                                 Official Collaboration with the Hellenic Union of Ceramists and Potters
                                                                                                              ¨Π.Ε.Κ.Α.¨
 
 
Notable Greek artists, who are inspired by centuries- long tradition of Greek ceramic art, create genuine copies and unique inspired objects that can be used for practical use
and decorative purposes.
   
                                                                                            See the collection below and make your order…
 

                  

                                               Items of Ancient Greek ceramic creations   ( genuine copies )

 

 

                               Akrokeramo authentic                                         

 

                                        (02) 120-016 

 

                                       39x24x21cm

 

                                                27€

 

    
 Please       Contact us     for information or purchase
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
            Akrokeramo ( angular)
 
                    (02) 120-050
 
            27cmX19cmX23cm
 
                    
                    18€/piece 
  
 

Please    Contact us  for information or purchase

 

 

 

                      Akrokeramo ( acorn decorated)
 
                                  (02) 120-224
                            22cmX15cmX12cm
 
                                16€/piece 
 

   Please    Contact us     for information or purchase

 

 

 

 

                        Akrokeramo ( Hermes)
 
 
                                   (02) 120-010
 
                            21cmX14cmX18cm 
 
 
                                          18€ 
 
 
 
            Please       Contact us      for information or purchase
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
         Bun ( woman idol deco)

                   (02) 120-028
 
                20cmX13cmX12cm
 
 
                         18€/piece
 
 
      Please   Contact us       for information and purchase
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
          Flower pot (basket)
               (02) 120-033
          13cmX16cmX24cm
 
                      15€
 
      
   Please          Contact us        for information and purchase
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Flower pot ( oval)
                     (02) 120-233 
                14cmX29cmX19cm
 
                            15€
 
            Please        Contact us       for information and  purchase 
 
 
 
 
 
                 Pot ( bonsai plant)
                   ( 02) 120-132
            12cmX33cmX24cm
                     22€
 
      Please   Contact us     for  information  and  purchase
 
 
 
            
         Flower pot (bow)
            (02) 120-256
           11cmX14cm
 
              15€/piece
 
   Please    Contact us    for information  and  purchase
 
 
 
 
 
       Rosette ( oval)
       (02) 120-046
        24cmX19cm
 
              12€
 
   
       Please     Contact us        for  information and purchase
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
                                                              See more unigue greek ceramic art items & handycrafts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙLike

235

Print article Send to a friend Facebook Twitter

Δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός εάν εσείς επιθυμείτε να μας στείλετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
για εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter)