Αρχική>Ποιότητα Ζωής>Σπίτι> Greek ancient & modern ceramic art and pottery. Part II

Greek ancient & modern ceramic art and pottery. Part II

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙLike

195

Print article Send to a friend Facebook Twitter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
                                                 Official Collaboration with the Hellenic Union of Ceramists and Potters
                                                                                                  ¨Π.Ε.Κ.Α.¨
 
 
 
The word «ceramics» derives from the Ancient Greek word «κεραμικός» (keramikós, “potter's”), from κέραμος (kéramos, “potter's clay”).
        
The history of Greek ceramics goes back to the Mycenaean period (2nd millennium B.C.E), when trade items between Greece
and other Mediterranean lands included much ceramic ware. At this time, Greek potters were already throwing vessels on the wheel. 
(Dallas Museum of Art).
 
 

 

           Representative pieces of ancient, traditional and modern Greek ceramic creations.

           See all objects/products below ( PART 2 ) :

 

 

 

 
  
 
    Vase (art)
    (02) 047-064
    16cmX31cm
 
        218
 
 
  Please contact us :         info@novaforma.gr
  for information and purchase
 

 

 

 

 

   Platter ( art decο)

   (02) 091-114
   40cm
 
   
    90
 

 
 
 
  Please contact us :          info@novaforma.gr
  for information and purchase
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Platter ( art decο)
  008-377
  35cm
 
 
    45
 
 
 
 
Please contact us :          info@novaforma.gr
for information and purchase
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Platter  (blue,red,white deco)
   008-379
   22cm
 
        26€
 
 
 
 
 
 
 Please contact us :          info@novaforma.gr
 for information and purchase
 

 

 

 

 

  
 
   Platter (Embroidery)
   (02) 120-900
   35cm
 
 
    62

 

 
 
 
 
 Please contact us :           info@novaforma.gr
 for information and purchase
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Decanters ( set deco)
    (02) 120-948
    32cmX30cm
 
 
            94€
 
 
 
 
 
 
  Please contact us :         info@novaforma.gr
  for information and purchase

 

 

 
 
 
 
   Akrokeramo
   (02) 120-272
   15cmX14cmX14cm
 
        18€/piece
 
 
 Please contact us :         info@novaforma.gr
 for information and purchase
 
 
 
 
 
  
   Akrokeramo ( Hermes)
   (02) 120-010
   21cmX14cmX18cm
 
 
 
             18€
 
 
 
 
 
 
  Please contact us :          info@novaforma.gr
  for information and purchase
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Flower pot
   (02) 120-307
   11cmX25cmX15cm
 
          15€
 
Please contact us :          info@novaforma.gr
for information and purchase
 
 
 
 
   
    Flower pot (basket)
    (02) 120-033
    13cmX16cmX24cm
 
 
               15€
 
 
 
 
 Please contact us :           info@novaforma.gr
 for information and purchase

 

 

 

 

 
     Pot ( bonsai plant)
     ( 02) 120-132
     12cmX33cmX24cm

                 22€

 Please contact us :        info@novaforma.gr

 for information and purchase

 

 

    Flower pot ( oval)

     (02) 120-233 

    14cmX29cmX19cm

             15€

 Please contact us :       info@novaforma.gr       for information and purchase

 

 

    Flower pot (bow)

    (02) 120-256

     11cmX14cm

        15€/piece

  Please contact us :         info@novaforma.gr       for information and purchase

 

 

    Rosette ( oval)
    (02) 120-046
    24cmX19cm
 

 

             12€

 

 
 
Please contact us :        info@novaforma.gr
for information and purchase
 
 
 
 
        
                      More ceramic art objects/products :  Greek ancient & modern ceramic art and pottery

 

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙLike

195

Print article Send to a friend Facebook Twitter

Δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός εάν εσείς επιθυμείτε να μας στείλετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
για εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter)