Αρχική>Διατροφή & Aσκηση> Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής : Αλλάξτε τη διατροφή σας – Βελτιώστε τη ζωή σας

Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής : Αλλάξτε τη διατροφή σας – Βελτιώστε τη ζωή σας

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙLike

260

Print article Send to a friend Facebook Twitter
Χαράλαμπος Ι. Γεωργακάκης
Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Διατροφής
Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, MSc
 
Τα στοιχεία που έχουμε σήμερα από επίσημους φορείς και τα δεδομένα από επιστημονικές μελέτες, καταδεικνύουν μια σαφέστατη αύξηση νοσημάτων φθοράς στη χώρα μας. Καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης, διάφορες μορφές καρκίνου παρουσιάζουν έξαρση, με κορωνίδα αυτών την παχυσαρκία, την στιγμή που οι επιστήμονες υγείας αναζητούν νέες λύσεις. Μια από τις σημαντικότερες αιτίες εμφάνισης του φαινομένου αυτού αποτελεί η αλλοίωση της ποιότητας της καθημερινής μας διατροφής, συνέπεια της υιοθέτησης λανθασμένων διατροφικών προτύπων, του χαμηλού επιπέδου διατροφικής παιδείας και διαπαιδαγώγησης του ελληνικού πληθυσμού, καθώς επίσης και της αδυναμίας πιο άμεσης, εμπεριστατωμένης και σωστής ενημέρωσης του ελληνικού πληθυσμού πάνω σε θέματα που αφορούν την ισορροπημένη διατροφή. Οι προσπάθειες των εγχώριων φορέων που ασχολούνται με την υγεία και τη διατροφή θα πρέπει να ενταθούν, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, το οποίο όπως ήδη αναφέρθηκε αντικατοπτρίζει μια σαφέστατη αλλοίωση του χαρακτήρα της διατροφής της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας και όχι μόνο. Τα δεδομένα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αναθεώρησης του τρόπου και της ποιότητας των πληροφοριών και της γενικότερης διατροφικής εκπαίδευσης  που παρέχεται προς τον πληθυσμό σήμερα, με παράλληλη κινητοποίηση και συνεργασία όλων των επιστημόνων υγείας και διατροφής.
Προς την κατεύθυνση αυτή, δημιουργήθηκε στη χώρα μας ένας νέος επιστημονικός φορέας που φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα πρωτοπόρο, πιο σύγχρονο, επιστημονικό και με υψηλό βαθμό διεισδυτικότητας πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού αλλά και να αποτελέσει τον άξονα συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, που ασχολούνται με την υγεία και τη διατροφή. Ο φορέας αυτός είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής ιδρύθηκε από καταξιωμένους επιστήμονες, με εμπειρία ετών πάνω στους τομείς της παροχής υπηρεσιών αγωγής υγείας στον πληθυσμό, της εκπροσώπησης των επιστημόνων διατροφής σε επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και γενικότερα με γνώση του επιπέδου της διατροφικής κατάστασης στη χώρα μας. Βασικός άξονας δράσης του Ελληνικού Ινστιτούτου Διατροφής θα αποτελέσει η σε βάθος ενημέρωση των καταναλωτών, άμεσα και αποτελεσματικά, πάνω στην αναγκαιότητα διαμόρφωσης σωστών διατροφικών προτύπων, καθώς επίσης και πάνω σε τρέχοντα ζητήματα της καθημερινότητας που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων που καθημερινά καταναλώνουμε. Παράλληλα, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής φιλοδοξεί να δημιουργήσει δίαυλους επικοινωνίας μεταξύ επιστημόνων διεθνούς κύρους διαφόρων ειδικοτήτων και να υλοποιήσει επιστημονικές μελέτες και έρευνες, εστιασμένες στις ανάγκες και στα ζητήματα της καθημερινής διατροφικής πραγματικότητας.
Επιπρόσθετα, στόχο του Ελληνικού Ινστιτούτου Διατροφής θα αποτελέσει η επαφή του ίδιου του καταναλωτή:
·       με τους φορείς διατροφικών πληροφοριών για να αναζητήσει άμεσες λύσεις και ενημέρωση
·       με την ίδια την βιομηχανία τροφίμων για να γνωρίσει εξ ιδίου τι είναι αυτά τα οποία του παρέχονται καθημερινά μέσα από τα ράφια των σούπερ μάρκετ.
Η  διαμόρφωση ενός εκτεταμένου δικτύου επικοινωνίας και ενημέρωσης μέσα από τα ΜΜΕ, με την παρουσία σε αυτά επιστημόνων με σε βάθος γνώση  της επιστήμης της διατροφής και σε συνεργασία πάντα με δημοσιογράφους υγείας, φιλοδοξεί να δώσει μια νέα ώθηση στο επίπεδο διατροφικής ενημέρωσης του πληθυσμού.
Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν μια νέα προοπτική στον τομέα της διατροφικής αγωγής του πληθυσμού σε πολυάριθμα επίπεδα. Φορείς όπως το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής, με βαθιά αίσθηση και γνώση πάνω στις ανάγκες των καιρών και την τεράστια σημασία που έχει η υιοθέτηση σωστών διατροφικών προτύπων από τον σύγχρονο άνθρωπο, είναι απαραίτητο να αποτελέσουν την απαρχή για τη χάραξη μιας νέας διατροφικής πολιτικής στη χώρα μας, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου διατροφής και υγείας του πληθυσμού.

 

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙLike

260

Print article Send to a friend Facebook Twitter

Δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός εάν εσείς επιθυμείτε να μας στείλετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
για εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter)