Αρχική>Ποιότητα Ζωής>Greek food products - Decoration & Art - Diversity Doll Making> Aristotle s Virtues on Plexiglass : Special Gifts for Thoughtful & Caring People

Aristotle s Virtues on Plexiglass : Special Gifts for Thoughtful & Caring People

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙLike

849

Print article Send to a friend Facebook Twitter
 
 
 
 
 
 
                                               
 
                           
 
The art series «Aristotle’s Virtues on Plexiglass» includes the basic principles of Aristotle(Justice, Courage, Wisdom, Temperance & Flourishing), the ancient Greek philosopher, on which the universal values ​​and the harmonious social coexistence are based.
They are laser printed on plexiglass and can be used as small decorative pieces of art to give your space extra personality.
 
                                   
Aristotle’s Virtues on Plexiglass: Bringing Philosophy to your Everyday Life
     The daily visual contact with the virtues of Aristotle: 

·          increase and maintain our self-confidence

·         reminds us of the importance of virtues in our daily lives

·         send powerful messages of trust relationships and stability

·         signifies our commitment  to universal values

 

                       

           15mm     10cm X 6cm                                        15mm 10cm X 6cm                                           15mm 10cm X 6cm
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                              
 
                                                      15mm 10cm X 6cm                                                                    15mm 10cm X 6cm
 
 
                                                                 Modern print on Plexiglass acrylic  15mm 10cm X 6cm
 
                                                                      
 
 
Choose a piece of art (or a series)
 
Cost per piece: 29 € + shipping costs*
 
Cost of the whole series (5 pieces): 87€  + shipping costs*
*Shipping rate per country: shipping rates are normally based on the destination country.
 
              Contact us at:        novaformaltd@gmail.com 
                                           
                                            for any information or purchase.                                                                                                                                               

Send us the shipping address to any city in Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙLike

849

Print article Send to a friend Facebook Twitter

Δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός εάν εσείς επιθυμείτε να μας στείλετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
για εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter)